SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ GENEL KURUL TARİHİ BELİRLENDİ..

Değerli Katılımcılarımız;

4 KASIM 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz S.S SAYDESKENT ANKARA KONUT YAPI KOOPERATİFİ İstişare Toplantımızda Kooperatif Genel Kurul tarihi için 16-23 Aralık 2017 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştı.

Ancak; üye kayıtlarının güncellenmesi için bazı katılımcılarımızın üye kaydı talepleri veya reddi ile ilgili irade beyanlarının, hissesini devretmek isteyen bazı katılımcılarımızın da devir evraklarının henüz bize ulaşmamış olmasından üye kaydı güncelleme işlemleri nihai olarak tamamlanamamıştır.

Ayrıca; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeye istinaden 2017 yılı içerisinde kooperatifimiz için bir Genel Kurul icra edilirse bu Genel Kurulun OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL olacağı dolayısı ile mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda 2018 yılının Haziran ayından önce de mutlaka bir OLAĞAN GENEL KURUL yapılması gerektiği bilgisi verilmiştir.

Bu bağlamda; gerek üye kayıtlarının ve hisse devir işlemlerinin tamamlanması, gerekse alınan bilgiye istinaden 2018 yılının Haziran ayından önce katılımcılarımızı YENİDEN bir Kooperatif Genel Kurulu için Ankara' ya çağırmamak ve ZAMAN HARCAMAMAK amacıyla 6 Ocak 2018 tarihinde Kooperatifimiz için OLAĞAN GENEL KURUL yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / İl Müdürlüğünden bu bilgiyi teyit edebilirsiniz.)

Not:
a - Kooperatif Genel Kurulu için ayrıca ilan yapılacaktır.
b - 27 Kasım 2017 tarihi mesai bitimine kadar tarafımıza gerek üyelik kaydı talebi, gerek üyelik reddi talebi veya hisse devri için evraklarını ulaştırmayan katılımcılarımızın talepleri işleme alınamayacaktır.

Saygıyla duyurulur.